درباره ما

تاریخچه

علی اکبر عباسی تجربه خود را در زمینه فرش در سال 1977 در تهران آغاز کرده است . وی اصول تجارت فرش را از پدرش فرا گرفت .بعد از چند سال یک گالری در هتل هایت گشود ، جایی که بیشتر خارجی ها در آن زمان در آنجا اقامت می کردند ،داشتن این گالری و در معرض گردشگران قرار گرفتن باعث آشنایی او با چند متخصص در زمینه هنرهای عشایری شد(آلن مارکوسن و جان ورتایم). این فرصت برای اکبر باعث شد تا ریشه های هنر عشایری را که در آن زمان در میان عشایر ایران موجود بود ، به طور جدی دنبال کند.

فرش و گلیم نفیس رضا عباسی